Zdravotníctvo – ambulancie a nemocnice

Oblasť zdravotníctva je špecifická a pôsobia v nej najmä ľudia s medicínskym vzdelaním. Hoci ich primárnym cieľom je poskytovať zdravotnú starostlivosť, pri plnení povinností voči štátu pre nich platia rovnaké povinnosti ako na iných podnikateľov. Dokonca sú vzhľadom na oblasť ich pôsobenia niektoré ich administratívne povinnosti ešte prísnejšie.

Ako Vám vieme pomôcť

Naša spoločnosť je daňovým špecialistom pre oblasť zdravotníctva. V tejto oblasti máme bohaté praktické skúsenosti. Zároveň máme skúsenosti so špecifikami vedenia účtovníctva či už pre súkromné ambulancie alebo pre nemocnice (rozpočtové či príspevkové organizácie). Našich klientov – lekárov zbavujeme administratívy v súvislosti s účtovníctvom, mzdami či riešením súvisiacej ekonomickej agendy. Naším cieľom je, aby sa takíto naši klienti mohli plnohodnotne venovať svojej profesii.

 Nechajte si odborne poradiť v profesionálnej účtovnej kancelárii, ktorá je zároveň daňový poradca.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Týka sa vás ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti povinnosť registrácie do Registra partnerov verejného sektora? Naša spoločnosť môže ako daňový poradca vystupovať ako vaša oprávnená osoba. Môžeme vo vašom mene podať návrh na zápis, aktualizovať zapísané údaje a vystupovať voči štátu ako vaša oprávnená osoba. 

Naše služby sú rýchle a profesionálne. Naše ceny začínajú už na úrovni od 550 eur v prípade jednoduchších zápisov. Kontaktujte nás pre získanie cenovej ponuky.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk