Náš tím

Zamestnanci A&T solutions sú odborníci s hlbokými znalosťami a dlhoročnými skúsenosťami vo svojom obore. Ich prístup a metódy práce sa vždy úplne prispôsobujú špecifickým požiadavkám jednotlivých klientov.

Ing. Marcela Bošková, ACCA

je daňová poradkyňa a od roku 2010 pracuje v spoločnosti A&T solutions. Venuje sa poskytovaniu daňového poradenstva a účtovnej metodike. Špecializuje sa na medzinárodné zdaňovanie a daňovú a odvodovú optimalizáciu. Okrem práce pre A&T solutions Marcela zároveň publikuje odborné blogy a ako externý daňový expert píše pre Hospodárske noviny. Marcela vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Zároveň držiteľkou britského profesného vzdelania ACCA. Je členkou medzinárodnej účtovnej asociácie The Association of Chartered Certified Accountants a Slovenskej komory daňových poradcov. Pred príchodom do spoločnosti A&T solutions viedla daňové oddelenie v spoločnosti SES a.s. Tlmače a pracovala ako konzultant v spoločnosti PricewaterhouseCoopers.

Lucia Arvaiová

je hlavná účtovníčka. V spoločnosti A&T solutions pracuje od roku 2013, avšak ako účtovnícka pracovala od roku 2008. Lucia sa špecializuje na odvodovú optimalizáciu a zdaňovanie fyzických osôb. Okrem toho supervízuje a aj samostatne vedie účtovníctvo obchodných spoločností a neziskových organizácií. Lucia je absolventkou Obchodnej akadémie a momentálne si rozširuje vzdelanie v Slovenskej komore certifikovaných účtovníkov v Projekte certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike.

Ing. Andrea Barátová

pracuje v spoločnosti A&T solutions od roku 2017, kam nastúpila po absolvovaní ekonomickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Je asistentom daňového poradcu a k jej pracovným skúsenostiam patrí vypracovanie daňových stanovísk klientom, dokumentácie k transférovému oceňovaniu, príprava rôznych žiadostí pre daňové úrady a spracovanie daňových priznaní k DPH a dani z príjmov.