Náš tím

Zamestnanci A&T solutions sú odborníci s hlbokými znalosťami a dlhoročnými skúsenosťami vo svojom obore. Ich prístup a metódy práce sa vždy úplne prispôsobujú špecifickým požiadavkám jednotlivých klientov.

Ing. Marcela Bošková, ACCA

je daňová poradkyňa a od roku 2010 pracuje v spoločnosti A&T solutions. Venuje sa poskytovaniu daňového poradenstva a účtovnej metodike. Špecializuje sa na medzinárodné zdaňovanie a daňovú a odvodovú optimalizáciu. Okrem práce pre A&T solutions Marcela zároveň publikuje odborné blogy a ako externý daňový expert píše pre Hospodárske noviny. Marcela vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Zároveň držiteľkou britského profesného vzdelania ACCA. Je členkou medzinárodnej účtovnej asociácie The Association of Chartered Certified Accountants a Slovenskej komory daňových poradcov. Pred príchodom do spoločnosti A&T solutions viedla daňové oddelenie v spoločnosti SES a.s. Tlmače a pracovala ako konzultant v spoločnosti PricewaterhouseCoopers.

Lucia Arvaiová

je mzdová špecialistka a senior účtovníčka. V spoločnosti A&T solutions pracuje od roku 2013, avšak ako účtovnícka pracovala od roku 2008. Lucia sa špecializuje na odvodovú optimalizáciu a zdaňovanie fyzických osôb. Okrem toho supervízuje a aj samostatne vedie účtovníctvo obchodných spoločností a neziskových organizácií. Lucia je absolventkou Obchodnej akadémie a momentálne si rozširuje vzdelanie v Slovenskej komore certifikovaných účtovníkov v Projekte certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike.

Ing. Mária Zacharová

je vedúca účtovného oddelenia. V spoločnosti A&T solutions pôsobí od roku 2014, kam nastúpila po ukončení Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore účtovníctvo. Mária sa venuje samostatnému vedeniu účtovníctva právnických osôb, príprave daňových priznaní a súvisiacemu poradenstvu. Zároveň má skúsenosti ako asistent daňového poradcu, kde sa podielala pri daňových kontrolách, príprave dokumentácie k transférovému oceňovaniu a príprave rôznych typov daňových priznaní. Mária si momentálne rozširuje vzdelanie v Slovenskej komore certifikovaných účtovníkov v Projekte certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike.