Daňové služby

Zamestnanci našej spoločnosti sú odborníci vo svojej oblasti — daňoví poradcovia, profesionálni účtovníci, či špecialisti na sociálne a zdravotné odvody.

Daňové priznania pre právnické osoby

Pripraviť daňové priznanie spoločnosti sa stáva čoraz náročnejšie. Akékoľvek pochybenie má za následok daňové pokuty. Naša spoločnosť pomáha zabezpečiť potrebnú mieru istoty pri príprave daňových priznaní.

Viac

Daňové priznania pre fyzické osoby

Musíte ako fyzická osoba podať daňové priznanie? Ste živnostník? Máte príjmy zo zahraničia? Prenajímate nehnuteľnosť? Predali ste byť? Máte autorské príjmy? V týchto, ale aj rôznych iných situáciách, vie naša spoločnosť odborne pomôcť.

Viac

Daňové poradenstvo

Daňová legislatíva je komplikovaná a podlieha častým zmenám. Naša spoločnosť dokáže klientov zorientovať v daňových prepisoch, navrhnúť legálnu daňovú optimalizáciu, či pomôcť pri špecifických transakciách. Sme licencovaný daňový poradca vedený v Slovenskej komore daňových poradcov.

Viac

Transférové oceňovanie

Daňové predpisy sa prísne pozerajú na transakcie medzi majetkovo či personálne prepojenými spoločnosťami. Musí k nim byť spracovaná dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Z tej by mala byť zrejmá vnútropodniková stratégia pri transférovom oceňovaní, ktorá potvrdí, že transakcie podnikateľa sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Viac

Daňové kontroly

Začal vo vašej spoločnosti daňový úrad daňovú kontrolu? Nemáte čas sa kontrolórom venovať, potrebuje vaše účtovné oddelenie odbornú pomoc, či chcete pred úradníkmi brániť všetky svoje práva?

Viac
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk