Daňové priznania pre právnické osoby

Pripraviť daňové priznanie spoločnosti sa stáva čoraz náročnejšie. Akékoľvek pochybenie má za následok daňové pokuty. Naša spoločnosť pomáha zabezpečiť potrebnú mieru istoty pri príprave daňových priznaní.

Ako Vám vieme pomôcť

Na základe vašich účtovných podkladov pre vašu spoločnosť pripravíme daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, prehľadnú kalkuláciu dane s pripočítateľnými a odpočítateľnými položkami, platobné inštrukcie k samotnej dani ako aj k celoročným preddavkom na daň, upozorníme vás na rizikové transakcie.

Spracujeme aj vaše DPH priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz a DPH evidenciu. Pripravíme vám platobné inštrukcie či poskytneme informácie o termíne vrátenia nadmerného odpočtu.

Zverte spracovanie daňového priznania profesionálom. Naša spoločnosť je skúsený daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk