Transférové oceňovanie

Daňové predpisy sa prísne pozerajú na transakcie medzi majetkovo či personálne prepojenými spoločnosťami. Slovenský daňový zákon núti podnikateľov, aby k takýmto transakciám vypracovali dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Z dokumentácie musí byť zrejmá vnútropodniková stratégia pri transférovom oceňovaní, ktorá potvrdí, že transakcie podnikateľa sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Ako Vám vieme pomôcť

Nepredloženie dokumentácie daňovému úradu má za následok vysoké pokuty. Ďalším pokutám sú podnikatelia vystavení, pokiaľ dokumentácia nie je spracovaná správne. Okrem toho čelia podnikatelia dorubom dane v prípade, ak dokumentácia nepreukáže, že transakcie podnikateľa sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s prípravou dokumentácie k transférovému oceňovaniu. Dokážeme navrhnúť optimálnu stratégiu pri transférovom oceňovaní, vypracovať potrebnú dokumentáciu, či odborne poradiť pri nastavení vhodnej ceny zodpovedajúcej princípu nezávislého vzťahu.

Zverte spracovanie dokumentácie k transférovému oceňovaniu daňovému poradcovi, členovi Slovenskej komory daňových poradcov.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk