Daňové poradenstvo

Daňová legislatíva je komplikovaná a podlieha častým zmenám. Jej nesprávna aplikácia môže mať za následok vysoké daňové doruby, pokuty a penále. Naša spoločnosť dokáže klientov zorientovať v daňových prepisoch, navrhnúť legálnu daňovú optimalizáciu, či pomôcť pri špecifických transakciách. Naše znalosti pokrývajú nielen slovenskú daňovú legislatívu, ale aj európske daňové predpisy a oblasť medzinárodného zdaňovania. Naša spoločnosť je licencovaný daňový poradca vedený v Slovenskej komore daňových poradcov.

Ako Vám vieme pomôcť

Poskytneme vám poradenstvo podľa vašich potrieb. Naše písomné stanoviská obsahujú popis relevantných informácií k problematike klienta, rozbor konkrétnej príslušnej legislatívy a konkrétny postup, riešenie či popis možností ako môže klient postupovať. Naše stanoviská sú zrozumiteľné, konkrétne a pre klienta majú pridanú hodnotu.

Zároveň dokážeme poskytovať poradenstvo aj telefonicky, či osobne počas stretnutí a rokovaní.

Minimalizujte daňové riziká a obráťte sa na daňového poradcu, člena Slovenskej komory.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk