Daňové priznania pre fyzické osoby

Musíte ako fyzická osoba podať daňové priznanie? Ste živnostník? Máte príjmy zo zahraničia? Prenajímate nehnuteľnosť? Predali ste byť? Máte autorské príjmy? V týchto, ale aj rôznych iných situáciách, vie naša spoločnosť odborne pomôcť.

Ako Vám vieme pomôcť

Na základe vašej špecifickej situácie pripravíme vaše daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb. Zohľadníme akékoľvek daňové zvýhodnenia, na ktoré máte nárok. Daňové priznanie vám odovzdáme vyplnené a bude obsahovať všetky povinné prílohy. Tiež vám poskytneme informácie kde a kedy musíte priznanie odovzdať. Zároveň vám pripravíme platobné inštrukcie na úhradu dane. V prípade vášho nároku na vratku dane o ňu priamo požiadame.

Zverte spracovanie vášho daňového priznania profesionálom. Naša spoločnosť je skúsený daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk