Referencie

Spoločnosť A&T solutions poskytuje služby veľkému množstvu klientov, tak právnickým ako aj fyzickým osobám. Medzi najvýznamnejších klientov patria: 

Daňové poradenstvo

NAFTA
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
Instop
ZOLS
EKOMT

Registračné služby

Autoimpex
ICEL
Spojstav
Agentúra Suzanne

Účtovné služby

HealthCare Technology
bratia.sk
EDIX
InRoom
Stomahol
Remmers