Špecializácie

Zamestnanci našej spoločnosti sú odborníci vo svojej oblasti — daňoví poradcovia, profesionálni účtovníci, či špecialisti na sociálne a zdravotné odvody.

Malé spoločnosti

Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, rodinne vlastnené spoločnosti či iné menšie spoločnosti sú často najzraniteľnejšími subjektami pri podnikaní. Popri svojej snahe venovať sa biznisu, musia často takíto podnikatelia tráviť veľa času vybavovaním na úradoch, riešením zložitého účtovníctva, podávaním rôznych výkazov, hlásení, daňových priznaní… Takéto malé spoločnosti často ani netušia o všetkých svojich povinnostiach, čo má za následok neželané pokuty a sankcie zo straty štátnych orgánov.

Viac

Organizácie neziskového charakteru

Občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a ďalšie organizácie neziskového charakteru musia dodržiavať slovenské účtovné a daňové predpisy. Majú okrem iného povinnosť viesť účtovníctvo, zostavovať účtovnú závierku a prípadne podávať daňové priznania. Ak ide o príjemcov „2% dane“, ich povinnosti sú v tomto smere ešte striktnejšie.

Viac

Organizačné zložky a stále prevádzkarne

Zahraničné spoločnosti pôsobiace v SR cez organizačné zložky či stále prevádzkarne musia dodržovať slovenskú legislatívu. Či už ide o povinnosti súvisiace s vedením účtovníctva, prípravou daňových priznaní, pravidiel stanovenia cien pri internej fakturácii či zamestnávaním zamestnancov v SR.

Viac

Fyzické osoby a živnostníci

Fyzické osoby sú povinné riešiť svoje daňové povinnosti v určitých prípadoch. Napríklad ak majú príjmy z prenájmu nehnuteľností, zo živnosti, z predaja bytu či domu, z predaja cenných papierov či obchodných podielov alebo z iných zdaňovaných príjmov. Zároveň je riešenie ich povinností o to komplikovanejšie, ak ich príjmy pochádzajú aj zo zahraničia.

Viac

Zdravotníctvo – ambulancie a nemocnice

Oblasť zdravotníctva je špecifická a pôsobia v nej najmä ľudia s medicínskym vzdelaním. Hoci ich primárnym cieľom je poskytovať zdravotnú starostlivosť, pri plnení povinností voči štátu pre nich platia rovnaké povinnosti ako na iných podnikateľov. Dokonca sú vzhľadom na oblasť ich pôsobenia niektoré ich administratívne povinnosti ešte prísnejšie.

Viac

Informačné technológie

V oblasti IT prebiehajú v súčasnosti rýchle zmeny, pribúdajú rôzne novinky a stierajú sa hranice jednotlivých štátov.

Viac

Energetika

Realizácia projektov v energetike je časovo, finančne, technicky a personálne náročná. Táto náročnosť sa následne prejavuje aj v účtovníctve a pri zdaňovaní projektov. Ešte zložitejším sa z pohľadu daní stáva projekt realizovaný v zahraničí.

Viac

Ostatné

Nenašli ste medzi našimi špecializáciami vašu oblasť? Uvádzané odvetvia nie sú kompletné. Vieme pomôcť aj vám.

Viac
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk