Energetika

Realizácia projektov v energetike je časovo, finančne, technicky a personálne náročná. Táto náročnosť sa následne prejavuje aj v účtovníctve a pri zdaňovaní projektov. Ešte zložitejším sa z pohľadu daní stáva projekt realizovaný v zahraničí.

Ako Vám vieme pomôcť

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti so zdaňovaním a účtovaním projektov. Sme špecialisti na cezhraničné zdanenie, správne nastavenie dodávateľskej aj odberateľskej fakturácie z pohľadu DPH, posudzovanie projektov z daňovej stránky či nastavenie optimálnej výšky internej (medzipodnikovej) fakturácie. 

Minimalizujte daňové riziká a obráťte sa na nás. Naša spoločnosť je skúsený daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Kontaktujte nás.

Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Máte oprávnenie na podnikanie v energetike? Tak sa vás týka aj povinnosť registrácie do Registra partnerov verejného sektora. Naša spoločnosť môže byť vaša oprávnená osoba, nakoľko sme daňový poradca. Môžeme vo vašom mene podať návrh na zápis, aktualizovať zapísané údaje a vystupovať voči štátu ako vaša oprávnená osoba. 

Naše služby sú rýchle a profesionálne. Kontaktujte nás pre získanie cenovej ponuky.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk