Informačné technológie

V oblasti IT prebiehajú v súčasnosti rýchle zmeny, pribúdajú rôzne novinky a stierajú sa hranice jednotlivých štátov.

Ako Vám vieme pomôcť

Naši IT klienti bežne využívajú IT služby zo zahraničia, zároveň sami svoje služby do zahraničia poskytujú. Pri úhradách svojich faktúr využívajú online platby typu PayPal a podobne. Na komunikáciu nielen s našou spoločnosťou využívajú cloud servery, instant messaging či VOIP.

Naša spoločnosť sa plne prispôsobila potrebám našich IT klientov. Nielenže plne akceptujeme spôsob fungovania, aký je pre IT klientov bežný, ale pre ich špecifické potreby hľadáme riešenia aj pri účtovnom a daňovom vysporiadaní ich transakcií.

Zverte svoje účtovníctvo profesionálnej účtovnej kancelárii, ktorá je zároveň daňový poradca.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk