A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Koniec papierových straveniek a ďalšie zvyšovanie stravného. Toto sú hlavné zmeny od januára 2023

S novým rokom 2023 prichádzajú zmeny v stravovaní zamestnancov. Papierové stravné lístky sú už minulosťou a hodnota stravného sa zvyšuje. 

Stravné lístky

Zamestnávatelia, ktorí poskytujú svojim zamestnancom stravné lístky, musia od januára 2023 zvýšiť ich hodnotu. Minimálna hodnota stravného lístka sa zvýši z 4,80 eur na 5,10 eur. Z tejto sumy následne tvorí 2,81 eur (55% z 5,10 eur) sumu platenú zamestnávateľom a 2,29 eur (45% z 5,10 eur) je doplatok zamestnanca. 

Vývoj zmien v hodnotách stravných lístkov ilustruje nasledujúca tabuľka:

Obdobie platnosti Do 30.4.2022 1.5.-31.8.2022 1.9.-31.12.2022 Od 1.1.2023
Min. hodnota 3,83 eur 4,50 eur 4,80 eur 5,10 eur

V súvislosti so stravnými lístkami ďalej platí, že od januára 2023 by ich mal zamestnávateľ poskytovať výlučne v elektronickej forme. Použitie "papierovej" formy stravných lístkov je povolené iba v tom prípade, ak zamestnanci nemôžu elektronické stravenky použiť na pracovisku prípadne v blízkosti pracoviska.

Finančný príspevok na stravovanie

Zvyšuje sa aj výška finančného príspevku na stravovanie. Hodnoty platné od septembra 2022, ako priebeh zmien počas roka 2022 ilustruje nasledovná tabuľka:

Obdobie platnosti Do 30.4.2022 1.5.-31.8.2022 1.9.-31.12.2022 Od 1.1.2023
Minumum - maximum 2,11 - 2,81 2,48 - 3,30 2,64 - 3,52 2,81 - 3,74

K zákonom stanovenej hodnote stravných lístkov či finančného príspevku na stravovanie je zamestnávateľ oprávnený poskytnúť aj príspevok zo sociálneho fondu.

Stravné pri pracovných cestách („diéty“)

Ak je zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu v rámci SR a táto trvá aspoň 5 hodín, má od zamestnávateľa nárok na diéty. Hodnoty diét sa zvyšujú, čo ilustruje nasledujúca tabuľka:

Čas trvania pracovnej cesty Diéty do 30.4.2022 v EUR Diéty od 1.5.2022 do 31.8.2022 v EUR Diéty od 1.9.-31.12.2022 v EUR Diéty od 1.1.2023 v EUR
5 až 12 hodín 5,10 6,00 6,40 6,80
12 až 18 hodín 7,60 9,00 9,60 10,10
Nad 18 hodín 11,60 13,70 14,50 15,30

Diéty za zahraničné pracovné cesty a náhrada za použitie vlastného motorového vozidla zamestnancom na pracovnej ceste zostávajú zatiaľ nezmenené.

A&T solutions je daňovo-účtovná kancelária s licenciou na poskytovanie daňového poradenstva. Už viac ako 10 rokov poskytujeme služby v oblasti vedenia účtovníctva, miezd, daňového poradenstva či zápisu do Registra partnerov verejného sektora. Naše odborné a profesionálne služby radi poskytneme aj vám. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Marcela Bošková 16.12.2022

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.