A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Stravné sa opätovne zvyšuje. Ide už o druhé zvýšenie v priebehu niekoľkých mesiacov.

Od septembra 2022 majú zamestnanci nárok na vyššie stravné. Stravné sa pritom tento rok už raz zvyšovalo a to v máji 2022. Okrem stravného sa menia aj diéty a náhrady za použitie súkromného auta.

Stravné lístky

Zamestnávatelia, ktorí poskytujú svojim zamestnancom stravné lístky, musia od septembra 2022 zvýšiť ich hodnotu. Minimálna hodnota stravného lístka sa zvýši z 4,50 eur na 4,80 eur. Z tejto sumy následne tvorí 2,64 eur (55% z 4,80 eur) sumu platenú zamestnávateľom a 2,16 eur (45% z 4,80 eur) je doplatok zamestnanca. 

Finančný príspevok na stravovanie

Zvyšuje sa aj výška finančného príspevku na stravovanie. Hodnoty platné od septembra 2022, ako priebeh zmien počas roka 2022 ilustruje nasledovná tabuľka:

Finančný príspevok Do 30.4.2022 v EUR Od 1.5.2022 do 31.8.2022 v EUR Od 1.9.2022 v EUR
Minumum - maximum 2,11 - 2,81 2,48 - 3,30 2,64 - 3,52

K zákonom stanovenej hodnote stravných lístkov či finančného príspevku na stravovanie je zamestnávateľ oprávnený poskytnúť aj príspevok zo sociálneho fondu.

Stravné pri pracovných cestách („diéty“)

Ak je zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu v rámci SR a táto trvá aspoň 5 hodín, má od zamestnávateľa nárok na diéty. Hodnoty diét sa zvyšujú, čo ilustruje nasledujúca tabuľka:

Čas trvania pracovnej cesty Diéty do 30.4.2022 v EUR Diéty od 1.5.2022 do 31.8.2022 v EUR Diéty od 1.9.2022 v EUR
5 až 12 hodín 5,10 6,00 6,40
12 až 18 hodín 7,60 9,00 9,60
Nad 18 hodín 11,60 13,70 14,50

Diéty za zahraničné pracovné cesty zostávajú zatiaľ nezmenené.

Použitie vlastného motorového vozidla zamestnancom na pracovnej ceste

Poslednou zo zmien je aj zvýšenie sumy náhrad za použitie súkromného auta zamestnancom na pracovnej ceste, na ktorú ho poslal zamestnávateľ. Náhrada sa počnúc septembrom 2022 zvyšuje z 0,213 eur na 0,227 eur za každý 1 km jazdy.

 

A&T solutions je daňovo-účtovná kancelária s licenciou na poskytovanie daňového poradenstva. Už viac ako 10 rokov poskytujeme služby v oblasti vedenia účtovníctva, miezd, daňového poradenstva či zápisu do Registra partnerov verejného sektora. Naše odborné a profesionálne služby radi poskytneme aj vám. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Marcela Bošková 23.8.2022

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.