A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Stravné zamestnancov sa zvyšuje. Menia sa aj diéty a náhrady za auto.

Zamestnávatelia pozor. Zamestnanci majú nárok na vyššie stravné. Zvyšujú sa aj diéty a náhrady za použitie súkromného auta.

 

Stravné lístky

Zamestnávatelia, ktorí poskytujú svojim zamestnancom stravné lístky, musia počnúc májom 2022 zvýšiť ich hodnotu. Minimálna hodnota stravného lístka sa zvýši z 3,83 eur na 4,50 eur. Z tejto sumy následne tvorí 2,48 eur (55% z 4,50 eur) sumu platenú zamestnávateľom a 2,02 eur (45% z 4,50 eur) je doplatok zamestnanca. 

Finančný príspevok na stravovanie

Zvyšuje sa aj výška finančného príspevku na stravovanie. Kým konca apríla 2022 jeho hodnota musela byť aspoň v hraniciach 2,11 - 2,81 eur, od mája 2022 musí byť aspoň v hodnotách 2,48 - 3,30 eur.

K zákonom stanovenej hodnote stravných lístkov či finančného príspevku na stravovanie je zamestnávateľ oprávnený poskytnúť aj príspevok zo sociálneho fondu.

Stravné pri pracovných cestách („diéty“)

Ak je zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu v rámci SR a táto trvá aspoň 5 hodín, má od zamestnávateľa nárok na diéty. Hodnoty diét sa zvyšujú, čo ilustruje nasledujúca tabuľka:

Čas trvania pracovnej cesty

Diéty do 30.4.2022 v EUR

Diéty od 1.5.2022 v EUR

5 až 12 hodín

5,10

6,00

12 až 18 hodín

7,60

9,00

Nad 18 hodín

11,60

13,70

Diéty za zahraničné pracovné cesty zostávajú zatiaľ nezmenené.

Použitie vlastného motorového vozidla zamestnancom na pracovnej ceste

Poslednou zo zmien je aj zvýšenie sumy náhrad za použitie súkromného auta zamestnancom na pracovnej ceste, na ktorú ho poslal zamestnávateľ. Náhrada sa počnúc májom 2022 zvyšuje z 0,193 eur na 0,213 eur za každý 1 km jazdy.

 

A&T solutions je daňovo-účtovná kancelária s licenciou na poskytovanie daňového poradenstva. Už viac ako 10 rokov poskytujeme služby v oblasti vedenia účtovníctva, miezd, daňového poradenstva či zápisu do Registra partnerov verejného sektora. Naše odborné a profesionálne služby radi poskytneme aj vám. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Marcela Bošková, daňová poradkyňa 10.4.2022

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.