Daňové poradenstvo
Vedenie účtovníctva
Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Ing. Marcela Bošková, ACCA
daňový poradca
Chcem vedieť viac

Spracujeme dokumentáciu k transférovému oceňovaniu, poradíme so stanovením vnútropodnikových cien. Kontaktujte nás.

Remmers
Elektrizace železnic Praha
NAFTA
EOP HOKA
SPEDICA
ELTRA
Stomahol
HealthCare Technology