Účtovné služby

Zamestnanci našej spoločnosti sú odborníci vo svojej oblasti — daňoví poradcovia, profesionálni účtovníci, či špecialisti na sociálne a zdravotné odvody.

Vedenie účtovníctva

V zmysle slovenských účtovných predpisov sú podnikatelia (právnické aj fyzické osoby) povinní viesť účtovníctvo. Povinnosť viesť účtovníctvo sa týka aj organizácií, ktoré neboli zriadené za účelom podnikania. Typom môže ísť buď o podvojné alebo jednoduché účtovníctvo. Účtovníctvo musí byť vedené priebežne a v časovom slede.

Viac

Spracovanie miezd/personalistika

Pracovno-právna agenda je komplikovaná. Vyžaduje znalosti viacerých zákonov, počnúc Zákonníkom práce, cez sociálne a zdravotné zákony až po daňové predpisy. Pri zamestnávaní zamestnancov je zároveň potrebné plniť rôzne registračné a nahlasovacie povinnosti. Ich nesplnenie má za následok vysoké pokuty.

Viac

Účtovné a mzdové poradenstvo

Účtovné a pracovno-právne predpisy môžu byť v niektorých prípadoch zložité. Ich nesprávna aplikácia môže mať za následok pokuty a penále z viacerých štátnych inštitúcií. Naša spoločnosť dokáže klientov zorientovať v príslušných prepisoch či pomôcť pri špecifických transakciách.

Viac
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk