Vedenie účtovníctva

V zmysle slovenských účtovných predpisov sú podnikatelia (právnické aj fyzické osoby) povinní viesť účtovníctvo. Povinnosť viesť účtovníctvo sa týka aj organizácií, ktoré neboli zriadené za účelom podnikania. Typom môže ísť buď o podvojné alebo jednoduché účtovníctvo. Účtovníctvo musí byť vedené priebežne a v časovom slede.

Ako Vám vieme pomôcť

Zverte vaše starosti s účtovníctvom na nás. Prevezmeme celú súvisiacu administratívnu agendu. Účtovné doklady skontrolujeme. Ak v nich identifikujeme akékoľvek nedostatky, ihneď vás kontaktujeme s riešením. Doklady starostlivo spracujeme a zaúčtujeme. Vypracujeme všetky potrebné daňové priznania a zašleme ich na daňový úrad. Priebežne vám zasielame informácie o finančnom stave vašej firmy, o predpokladanej koncoročnej dani, o otvorených pohľadávkach či záväzkoch a ďalších dôležitých skutočnostiach. Vo vašom mene vyriešime všetku komunikáciu s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou či zdravotnými poisťovňami. Sme vám zároveň kedykoľvek k dispozícii, ak potrebujete našu asistenciu či odborné poradenstvo.

Vedieme účtovníctvo pre:

  • obchodné spoločnosti (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a iné),
  • organizácie neziskového charakteru (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie),
  • živnostníkov a rôzne samostatne zárobkovo činné osoby.

Zverte svoje účtovníctvo profesionálnej účtovnej kancelárii, ktorá je zároveň daňový poradca.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk