Účtovné a mzdové poradenstvo

Účtovné a pracovno-právne predpisy môžu byť v niektorých prípadoch zložité. Ich nesprávna aplikácia môže mať za následok pokuty a penále z viacerých štátnych inštitúcií. Naša spoločnosť dokáže klientov zorientovať v príslušných prepisoch či pomôcť pri špecifických transakciách.

Ako Vám vieme pomôcť

Poskytneme vám poradenstvo podľa vašich potrieb. Naše písomné stanoviská obsahujú popis relevantných informácií k problematike klienta, rozbor konkrétnej príslušnej legislatívy a konkrétny postup, riešenie či popis možností ako môže klient postupovať. Naše stanoviská sú zrozumiteľné, konkrétne a pre klienta majú pridanú hodnotu.

Zároveň dokážeme poskytovať poradenstvo aj telefonicky, či osobne počas stretnutí a rokovaní.

Nechajte si odborne poradiť v profesionálnej účtovnej kancelárii, ktorá je zároveň daňový poradca.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk