Spracovanie miezd/personalistika

Pracovno-právna agenda je komplikovaná. Vyžaduje znalosti viacerých zákonov, počnúc Zákonníkom práce, cez sociálne a zdravotné zákony až po daňové predpisy. Pri zamestnávaní zamestnancov je zároveň potrebné plniť rôzne registračné a nahlasovacie povinnosti. Ich nesplnenie má za následok vysoké pokuty.

Ako Vám vieme pomôcť

Zverte vaše starosti s vedením mzdovej agendy na nás. Na základe dochádzky vašich zamestnancov spracujeme ich mzdy. Zašleme vo vašom mene všetky výkazy a hlásenia na príslušné inštitúcie. Vám následne pripravíme platobné inštrukcie na úhradu miezd, daní, zdravotného a sociálneho poistenia, ktoré si jednoducho naimportujete do internetového bankovníctva svojej banky. Zároveň vám doručíme pre zamestnancov výplatné pásky.

Pri novoprijatých či odchádzajúcich zamestnancoch vám pripravíme potrebné doklady a tieto skutočnosti nahlásime vo vašom mene na všetky príslušné inštitúcie.

Zároveň sme vám kedykoľvek k dispozícii, ak potrebujete našu asistenciu či odborné poradenstvo.

Zverte svoju mzdovú agendu profesionálnej účtovnej kancelárii, ktorá je zároveň daňový poradca.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
Vaša lekáreň
HealthCare Technology
bratia.sk