Spracovanie miezd/personalistika

Pracovno-právna agenda je komplikovaná. Vyžaduje znalosti viacerých zákonov, počnúc Zákonníkom práce, cez sociálne a zdravotné zákony až po daňové predpisy. Pri zamestnávaní zamestnancov je zároveň potrebné plniť rôzne registračné a nahlasovacie povinnosti. Ich nesplnenie má za následok vysoké pokuty.

Ako Vám vieme pomôcť

Zverte vaše starosti s vedením mzdovej agendy na nás. Na základe dochádzky vašich zamestnancov spracujeme ich mzdy. Zašleme vo vašom mene všetky výkazy a hlásenia na príslušné inštitúcie. Vám následne pripravíme platobné inštrukcie na úhradu miezd, daní, zdravotného a sociálneho poistenia, ktoré si jednoducho naimportujete do internetového bankovníctva svojej banky. Zároveň vám doručíme pre zamestnancov výplatné pásky.

Pri novoprijatých či odchádzajúcich zamestnancoch vám pripravíme potrebné doklady a tieto skutočnosti nahlásime vo vašom mene na všetky príslušné inštitúcie.

Zároveň sme vám kedykoľvek k dispozícii, ak potrebujete našu asistenciu či odborné poradenstvo.

Zverte svoju mzdovú agendu profesionálnej účtovnej kancelárii, ktorá je zároveň daňový poradca.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk