Organizačné zložky a stále prevádzkarne

Zahraničné spoločnosti pôsobiace v SR cez organizačné zložky či stále prevádzkarne musia dodržovať slovenskú legislatívu. Či už ide o povinnosti súvisiace s vedením účtovníctva, prípravou daňových priznaní, pravidiel stanovenia cien pri internej fakturácii či zamestnávaním zamestnancov v SR.

Ako Vám vieme pomôcť

V našej spoločnosti vieme zahraničnému zriaďovateľovi poskytnúť kompletný servis s plnením jeho účtovných a daňových povinností v SR. Naše služby pokryjú nielen úvodné či priebežné poradenstvo, ale aj proces registrácií, prípravu daňových priznaní, či kompletné profesionálne zastupovanie pri jednaní so slovenskými inštitúciami.

Minimalizujte daňové riziká súvisiace s podnikaním na Slovensku a obráťte sa na daňového poradcu, člena Slovenskej komory daňových poradcov.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk