Organizácie neziskového charakteru

Občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a ďalšie organizácie neziskového charakteru musia dodržiavať slovenské účtovné a daňové predpisy. Majú okrem iného povinnosť viesť účtovníctvo, zostavovať účtovnú závierku a prípadne podávať daňové priznania. Ak ide o príjemcov „2% dane“, ich povinnosti sú v tomto smere ešte striktnejšie.

Ako Vám vieme pomôcť

Naša spoločnosť je špecialista na vedenie účtovníctva pre organizácie, ktoré neboli zriadené za účelom podnikania. Zároveň sme odborníkom aj na ich zdaňovanie. Odborne tiež pomáhame klientom – príjemcom „2% dane“.

Zverte svoje účtovníctvo profesionálnej účtovnej kancelárii, ktorá je zároveň daňový poradca.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk