Malé spoločnosti

Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, rodinne vlastnené spoločnosti či iné menšie spoločnosti sú často najzraniteľnejšími subjektami pri podnikaní. Popri svojej snahe venovať sa biznisu, musia často takíto podnikatelia tráviť veľa času vybavovaním na úradoch, riešením zložitého účtovníctva, podávaním rôznych výkazov, hlásení, daňových priznaní… Takéto malé spoločnosti často ani netušia o všetkých svojich povinnostiach, čo má za následok neželané pokuty a sankcie zo straty štátnych orgánov.

Ako Vám vieme pomôcť

V našej spoločnosti plne chápeme potreby malých podnikateľov. Naše účtovné a daňové služby poskytujeme tak, aby sme klientov odbremenili od byrokratickej administratívy. Ak narazíme na problém, klienta ihneď informujeme a hľadáme vhodné riešenie. Okrem toho pomáhame s daňovo-odvodovou optimalizáciou konateľov a spoločníkov, pracovno-právnou legislatívou pri zamestnávaní zamestnancov, kompletným odborným jednaním s úradmi (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad) v mene klienta a pod.

Zverte svoje účtovníctvo profesionálnej účtovnej kancelárii, ktorá je zároveň daňový poradca.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk