A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

13. platy môžu byť pre zamestnávateľov zaujímavé. Stačí využiť ich daňové a odvodové zvýhodnenie

Zamestnávatelia, ktorí vyplácajú zamestnancom odmeny či príplatky, by mali poznať pravidlá oslobodenia tzv. 13. platov. Stačia malé úpravy v odmeňovaní a zamestnávateľ ušetrí na svojich nákladoch a zároveň zvýši čistú mzdu svojich zamestnancov. Ako na to? Viac v nasledujúcom článku.

Treba splniť tri základné podmienky.

Aby mohli byť odmeny daňovo a odvodovo zvýhodnené, musia byť splnené tri základné podmienky. Tie sa týkajú výšky odmeny, termínov jej zúčtovania a vyplatenia a dĺžky trvania zamestnaneckého pomeru.

Výška odmeny. Odmena by mala byť minimálne v sume 500 eur. Ak by bola menej, žiadne zvýhodnenie sa na odmenu vzťahovať nebude. Ak by bola vo vyššej hodnote, zvýhodnenie sa bude vzťahovať iba na sumu 500 eur.

Termíny. Veľmi dôležité sú aj termíny zúčtovania odmeny a jej následného vyplatenia. Odmena musí byť zúčtovaná v májovej mzde. Zároveň však táto odmena musí byť reálne vyplatená, avšak až v júni. Väčšina zamestnávateľov má štandardne výplatný termín na mzdy mesiac pozadu. Preto stačí dohliadnuť na to, aby sa priznanie odmeny objavilo v mzdovom účtovníctve za máj.

Doba zamestnania. Zvýhodnenie odmien je naviazané na trvanie pracovného pomeru zamestnanca u jeho zamestnávateľa. Zvýhodnenie sa bude týkať iba tých zamestnancov, ktorí k 30. aprílu odpracovali u svojho zamestnávateľa minimálne 24 mesiacov. Ak by mal teda zamestnávateľ viacero zamestnancov a všetkým im vyplatí odmeny vo výške 500 eur a sú dodržané termínové podmienky zúčtovania a vyplatenia odmien, zvýhodnenie reálne pocítia vo výplatách iba tí zamestnanci, ktorých pracovný pomer trvá aspoň dva roky.

Aké je zvýhodnenie pre rok 2019

Pre rok 2019 sú odmeny (tzv. 13. platy) zvýhodnené u zamestnávateľa tým, že z nich neplatí žiadne zdravotné poistenie. Pre zamestnávateľa to prakticky znamená, že odmena vo výške 500 eur pre neho nebude znamenať v superhrubom sumu 674,75 eur, ale iba 624,75 eur. Ide teda o úsporu 50 eur na zamestnanca.

U zamestnanca je zvýhodnenie ešte výraznejšie. Dôvodom je, že odmena v sume 500 eur je v roku 2019 oslobodená nielen od zdravotného poistenia ale aj od dane zo závislej činnosti. Celkový nárast čistej mzdy zamestnanca bude v sume 111,20 eur iba v dôsledku toho, že pri výplate odmien boli dodržané vyššie popísané podmienky.

"13. platy" na praktickom príklade

Predpokladajme zamestnanca s hrubou mzdou 1 000 eur. Jeho zamestnávateľ sa mu rozhodne vyplatiť odmeny vo výške 500 eur. V tabuľke nižšie je znázornené, ako by vyzerali náklady zamestnávateľa a čistá mzda zamestnanca v prípade:

  • ak podmienky pre zvýhodnenie neboli splnené (napr. z dôvodu nedodržania termínov pre zúčtovanie a výplatu odmien, alebo z dôvodu nedostatočnej dĺžky zamestnania)
  • ak podmienky pre zvýhodnenie splnené boli.

Tabuľka zároveň ukazuje v stĺpci „rozdiel“ možnú úsporu u zamestnávateľa a zvýšenie čistej mzdy u zamestnanca.

Popis Suma v EUR pri nesplnených podmienkach Suma v EUR pri splnených podmienkach Rozdiel v EUR
Superhrubá mzda 2 028,00 1 978,00 -50,00
Hrubá mzda vrátane 13. platu 1 500,00 1 500,00 0,00
Čistá mzda 1 114,53 1 225,73 111,20

Informácie uvedené v tomto článku spracovala spoločnosť A&T solutions, ktorá poskytuje služby v oblasti externého vedenia účtovníctva a miezd a služby daňového poradenstva.

K téme 13. platov sme sa vyjadrovali aj pre TA3 a pre Hospodárske noviny.

Ing. Marcela Liková (účtovník) a Ing. Marcela Bošková (daňový poradca) 17.5.2019

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.