A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Ako darovať 2% dane v roku 2019

Chcete darovať 2 % dane aj v roku 2019? Ako má postupovať zamestnanec, živnostník a ako eseročka? Prečítajte si jednoduchý návod v našom článku.

Zamestnanec

Ako zamestnanec máte štandardne možnosť darovať 2% zo svojich daní Vami vybranej organizácii. Darované 2% dane však musia presiahnuť sumu 3 eurá. V prípade, ak Vám vysporiadal dane Váš zamestnávateľ, požiadajte ho o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane. Následne vyplníte tlačivo s názvom ,,VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.“ V tlačive uvediete údaje o sebe a údaje o zaplatenej dani, ktoré získate z potvrdenia od Vášho zamestnávateľa.

Ďalej už vypíšete len údaje o neziskovej organizácii, ktorú ste si zvolili. Kompletný zoznam všetkých prijímateľov 2% dane nájdete na stránke notar.sk (v sekcii Notárske centrálne registre). Ak chcete, aby poznal príjemca dane Vašu identitu, môžete tak urobiť priamo v tlačive a to zaškrtnutím poľa „súhlasím so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona“. Ponechaním tohto poľa prázdneho zostanete v anonymite.

Vyplnené tlačivo nezabudnite podpísať a spolu s potvrdením o zaplatení dane doručte buď poštou alebo osobne na daňový úrad v termíne do 30.04.2019.

Živnostníci a občania, ktorí si podávajú sami daňové priznanie

Ak si podávate daňové priznanie, pre darovanie 2% dane nepotrebujete samostatné tlačivo. „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona“ je už súčasťou formulára daňového priznania. V daňovom priznaní typ A ho nájdete v VIII. oddiele a v type B v XII. oddiele. V tejto časti vypĺňate už len údaje o prijímateľovi Vašich 2% dane.

Možnosť darovania 2% dane máte, ak podávate daňové priznanie v termíne do 31. marca, ale aj ak máte predĺženú lehotu do 30. júna (resp. 30.septembra).

Právnické osoby

Právnické osoby (eseročky, akciovky a pod.) môžu štandardne venovať zo svojich daní 1%. Ak do termínu podania daňového priznania poskytnú finančný dar vo výške aspoň 0,5 % zo zaplatenej dane niektorej organizácii z neziskového sektoru, potom môžu v daňovom priznaní darovať až 2% dane. Príjemca finančné daru pritom nemusí byť rovnaká organizácia ako vybraný príjemca 2% dane.

Firmám i naďalej zostáva možnosť darovať svoju daň viacerým príjemcom. Podmienkou však je aby podiel zaplatenej dane predstavoval aspoň 8 eur pre jedného prijímateľa.

Miesto pre darovanie dane sa v daňovom priznaní za rok 2018 nachádza v VI. časti - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Naša spoločnosť v rámci svojej snahy o rozvoj spoločnosti prostredníctvom podpory detí daruje svoje 2% občianskemu združeniu Bambulienka o.z.

Darujte Vaše 2% dane Bambulienke aj Vy!

Názov: Bambulienka o.z.

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42333008

Adresa: Cabanova 19, 949 01 Nitra

Ing. Andrea Barátová 28.2.2019

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.