A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Minimálna mzda sa od roku 2018 zvyšuje

Od januára 2018 sa zvyšuje minimálna mzda. V súčasnosti je vo výške 435 eur a od budúceho roka narastie na 480 eur. Ide teda o nárast o 45 eur. Ako sa zvýšenie prejaví u zamestnanca a zamestnávateľa?

Dopad na zamestnanca

Ohlasované zvýšenie minimálnej mzdy o 45 eur pocíti zamestnanec v peňaženke navýšením len o 31,99 eur. Jeho čistá mzda bude vo výške 397,35 eur oproti pôvodným 365,36 eurám.

Dopad na zamestnávateľa

V dôsledku navýšenia minimálnej mzdy sa celkové mzdové náklady zamestnávateľa zvýšia oproti predchádzajúcemu roku o 60,85 eur. Kým v roku 2017 boli vo výške 588,11 eur, v roku 2018 budú v sume 648,96 eur. 

Dopad na štát

Zo zvýšenia minimálnej mzdy bude mať  prospech aj  štát.  Jeho príjmy z odvodov a daní sa z dôvodu navýšenia minimálnej mzdy zvýšia o 28,86 eur. 

Číselný prehľad rastu minimálnej mzdy

Popis 2017 2018 Rozdiel
Minimálna hodinová mzda 2,50 2,759 0,259
Minimálna mzda 435 480 45
Čistá mzda zamestnanca  365,36 397,35 31,99
Celkové mzdové náklady zamestnávateľa 588,11 648,96 60,85
Príjem štátu zo mzdy 222,75 251,61 28,86

Potrebujete pomôcť so spracovaním miezd pre vašich zamestnancov? Obráťte sa na nás. Sme špecialisti na vedenie miezd a radi pomôžeme aj vám. Kontaktujte nás.

Tento náš článok môžete zároveň nájsť aj v online vydaní Hospodárskych novín.

Ing. Andrea Barátová, daňový špecialista 16.11.2017

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.