A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Podnikatelia, účtovníctvo archivujte 10 rokov. A to aj spätne

Novela zákona o účtovníctve predlžuje počnúc rokom 2018 povinnú dobu archivácie účtovníctva. Z pôvodných päť až na desať rokov.

Doteraz sa desať rokov povinne archivovali iba účtovné závierky a podklady k DPH. Po novom sa už túto dobu archivuje kompletne celé účtovníctvo.

Nová lehota archivácie má spätnú platnosť. Týka sa teda aj uplynulých rokov. Najstarší rok, pre ktorý táto novinka platí, je rok 2013.

Tabuľka nižšie sumarizuje pôvodné a nové archivačné doby po jednotlivých rokoch:

Účtovníctvo za rok

Pôvodná doba archivácie:

5 rokov

Nová doba archivácie:

10 rokov

2013 2018 2023
2014 2019 2024
2015 2020 2025
2016 2021 2026
2017 2022 2027
2018 - 2028
Andrea Barátová, Marcela Bošková 28.12.2017

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.