A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Koronavírus: právne, daňové a mzdové informácie v kocke

Dôležité informácie pre podnikateľov z oblasti práva, daní a mzdovej agendy. Jednoducho spísané jednotlivé možnosti a rady. 

Čítajte ďalej, stiahnite si publikáciu zdarma.

O čom píšeme v publikácii?

Bez ohľadu na to, či sa podnikateľov bezprostredne dotkli alebo nedotkli opatrenia vyhlásené počas mimoriadnej situácie, platia pre podnikateľov zákony štandardným spôsobom. 

Zamestnávatelia musia aj počas mimoriadnej situácie dodržiavať Zákonník práce. V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 by mali prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. Prípadné prepúšťanie zamestnancov sa tiež riadi štandardnými ustanoveniami Zákonníka práce. Jednotlivé možnosti zamestnávateľov nájdete v časti Pracovno-právne informácie pre zamestnávateľov.

Opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia nákazy COVID-19 môžu spôsobiť aj rôzne zdržania či neplnenia zmluvných vzťahov voči obchodným partnerom. Dôležité upozornenia k tejto problematike nájdete v časti Obchodno-právne informácie pre podnikateľov.

Svoje povinnosti voči štátnym inštitúciám musia podnikatelia plniť aj naďalej a to paradoxne tak, akoby koronavírus neexistoval. Zosumarizovali sme však niekoľko rád, ako si pomôcť vo vzťahu voči daňovému úradu. Nájdete ich v časti Daňové plánovanie podnikateľov v čase koronavírusu.

Okrem toho nájdete v tejto publikácii aj informácie o tom, ako by mali postupovať zamestnanci pri vybavovaní práceneschopnosti (PN) či nároku na ošetrovné (OČR).

Obsah publikácie

  • Vyhlásenie núdzového stavu a mimoriadnej situácie
  • Pracovno-právne informácie pre zamestnávateľov
  • Zamestnanci doma s deťmi alebo v povinnej karanténe
  • Obchodno-právne informácie pre podnikateľov
  • Daňové plánovanie podnikateľov v období koronavírusu
  • Daňové povinnosti nepodnikateľov v čase koronavírusu

Publikácia je zdarma

Publikáciu zostavili odborníci zo spoločnosti A&T solutions a ZMK Legal pre svojich klientov. Avšak vzhľadom na mimoriadnu situáciu ju zdarma sprístupňujeme pre všetkých.

 

Stiahnuť si ju môžete tu.

 

Informácie uvedené v publikácii spracovali:

  • daňovo-poradenská spoločnosť A&T solutions, ktorá poskytuje služby v oblasti externého vedenia účtovníctva a miezd a služby daňového poradenstva.
  • advokátska kancelária ZMK Legal, ktorá poskytuje právne služby.

K problematike daní počas koronavírusu sa daňová poradkyňa Marcela Bošková z našej spoločnosti vyjadrovala aj pre viaceré slovenské médiá (napr. RTVS, Denník N, Hospodárske noviny a iné).

Marcela Bošková (daňová poradkyňa) a Zuzana Moravčíková Kolenová (advokátka) 17.3.2020

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.