A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Vianočné odmeny zamestnancom? Takto sa dá ušetriť na daniach a odvodoch

Zamestnávatelia, ktorí vyplácajú zamestnancom vianočné odmeny, môžu mať nárok na oslobodenie od odvodov. Oslobodenie pre zamestnávateľa znamená ušetrené náklady a pre zamestnanca vyššiu čistú mzdu. Zlou správou však je, že treba splniť zložité byrokratické podmienky. Ako teda na to? Tento článok prináša prehľadný návod.  

Vianočné odmeny, resp. 14 platy môžu byť oslobodené od odvodov a zdanenia do výšky 500 eur za každého zamestnanca. Problém však je, že samotná odmena musí byť aspoň vo výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Okrem toho musia byť splnené aj ďalšie podmienky.

Pre daňové a odvodové zvýhodnenie vianočných odmien (14. platov) je potrebné splniť celkovo štyri základné podmienky:

  1. Výška odmeny – Odmena musí byť minimálne vo výške priemernej mesačnej mzdy konkrétneho zamestnanca. Avšak oslobodená je len suma vo výške 500 eur. Ak je teda priemerná mzda zamestnanca napríklad 900 eur, zamestnávateľ mu musí dať odmenu v sume 900 eur. Oslobodenie sa však bude týkať iba sumy 500 eur, zvyšná časť odmeny v sume 400 eur štandardne podlieha daniam aj odvodom.
  2. Termíny – Pri vianočných odmenách sú dôležité dva termíny, a to termín zúčtovania a termín vyplatenia odmeny. Odmena musí byť zúčtovaná v novembrovej mzde a  musí byť reálne vyplatená v mesiaci december.
  3. Doba zamestnania – Oslobodenie 14. platu je podmienené počtom odpracovaných mesiacov. Zamestnanec musí v spoločnosti odpracovať minimálne 48 mesiacov. Trvanie pracovného pomeru sa posudzuje k 31. októbru. Ak teda zamestnanec nepracuje vo firme aspoň štyri roky, na oslobodenie nie je nárok.
  4. Vyplatenie 13. platu – Vianočné odmeny (14. plat) môže byť oslobodený od dane z príjmov a odvodov iba pod podmienkou, že bol v mesiaci jún 2019 zamestnancovi vyplatený aj 13. plat. Avšak, tento 13. plat musel spĺňať podmienky pre oslobodenie. O týchto podmienkach píšeme bližšie v nasledovnom článku: 13. platy môžu byť pre zamestnávateľov zaujímavé. Stačí využiť ich daňové a odvodové zvýhodnenie

14. platy na praktickom príklade

Predpokladajme zamestnanca s hrubou mzdou 1000 eur. Zamestnávateľ sa rozhodne vyplatiť mu 14. plat, ktorý bude vo výške priemernej mesačnej mzdy, čo nech je v tomto prípade taktiež vo výške 1000 eur. V tabuľke nižšie je znázornené ako by vyzerali náklady zamestnávateľa a čistá mzda zamestnanca pri splnených podmienkach a tiež v prípade, že by podmienky splnené neboli.

Popis Suma v EUR pri nesplnených podmienkach Suma v EUR pri splnených podmienkach Rozdiel v EUR
Superhrubá mzda 2 704 2 528 -176
Hrubá mzda vrátane 14. platu 2 000 2 000 0
Čistá mzda 1 465 1 709 150

Z uvedeného príkladu vyplýva, že mzdové náklady zamestnávateľa sú pri splnených podmienkach nižšie o sumu 176 EUR.

Na strane zamestnanca je tiež zreteľné zvýhodnenie. Dôsledkom oslobodenia sumy vo výške 500 eur od dane z príjmov, zdravotného a sociálneho poistenia vzrastie zamestnancovi čistá mzda o sumu 150 eur.

Informácie uvedené v tomto článku spracovala spoločnosť A&T solutions, ktorá poskytuje služby v oblasti externého vedenia účtovníctva a miezd a služby daňového poradenstva.

 

K problematike oslobodenia vianočných odmien sme sa daňová poradkyňa Marcela Bošková z našej spoločnosti vyjadrovala aj pre spravodajskú televíziu TA3. Pozrite si reportáž. 

Ing. Marcela Liková (účtovník) a Ing. Marcela Bošková (daňový poradca) 15.11.2019

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.