A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Termín spustenia eKasy sa posunul na január 2020. Avšak len pre niektorých podnikateľov.

Podnikateľom do konca kalendárneho roka 2019 nebude uložená pokuta, ak sa nepripoja do systému eKasa. Dôvodom odkladu sankcií pre podnikateľov sú problémy so zavedením online registračných pokladníc do praxe. Viac si prečítate v nasledujúcom článku.

Novela pozastavila sankcie

Dátum 1. júl 2019 bol termín pre podnikateľov na povinný prechod na online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (obe spoločný názov tzv. eKasa). V praxi však mali podnikatelia problém na eKasu (konkrétne na online pokladnicu) prejsť, nakoľko mnoho výrobcov a distribútorov nezískalo od Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky certifikáciu na svoje pokladnice.

Preto bola dňa 19. júna 2019 prijatá novela, podľa ktorej podnikatelia, ktorý na eKasu nestihli prejsť, nebudú daňovými úradmi sankcionovaní do konca kalendárneho roka 2019. Pokutám za nepoužívanie online registračnej pokladnice sa vyhnú tí podnikatelia, ktorí požiadali o pridelenie kódu na eKasa klient do 30. júna 2019. Podnikatelia, ktorí si splnili túto povinnosť môžu do konca kalendárneho roka používať pôvodnú registračnú pokladnicu aj v prípade, že bol podnikateľovi zrušený kód elektronickej registračnej pokladnice. Pokladničné doklady z pôvodnej registračnej pokladnice budú aj naďalej riadne uznaným daňovým výdavkom.

Pre podnikateľov, ktorí budú používať virtuálnu registračnú pokladnicu táto výnimka neplatí, pretože nemajú problém prechodu na eKasu.

Kedy prestáva platiť výnimka zo sankcií

V prípade ak je online registračná pokladnica podnikateľovi dodaná a napojená na eKasa systém má ihneď povinnosť jej zavedenia do prevádzky. Ak túto povinnosť nesplní bude mu uložená pokuta vo výške od 330 € do 3 300 €.

Noví podnikatelia, ktorí získajú pokladnicu po prvýkrát

Podnikatelia, ktorí majú povinnosť už od začiatku evidovať tržby v eKasa pokladnici a rozhodli sa pre online registračnú pokladnicu, ktorá im však ešte nebola dodaná, pokuta zo strany daňového úradu im nebude uložená ak požiadajú o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a budú viesť evidenciu tržieb v hotovosti formou paragónov.

Ak bude takémuto podnikateľovi online registračná pokladnica dodaná musí ju ihneď začať používať a už nesmie zákazníkom vydávať paragóny.

Informácie uvedené v tomto článku spracovala spoločnosť A&T solutions, ktorá poskytuje služby v oblasti externého vedenia účtovníctva a služby daňového poradenstva.

Ing. Michaela Benková 4.7.2019

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.