A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Hodnota stravného a stravných lístkov sa od júla 2019 opäť zvyšuje

Od júla 2019 sa opäť zvyšuje hodnota stravného (diét) pri pracovných cestách. Tiež stúpne hodnota stravných lístkov. Zmenu ocenia zamestnanci ale aj živnostníci.

Stravné pri pracovných cestách („diéty“)

Ak je zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu v rámci SR a táto trvá aspoň 5 hodín, má od zamestnávateľa nárok na diéty. Zvýšenie hodnoty diét je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Čas trvania pracovnej cesty

Diéty do 30.6.2019 v EUR

Diéty od 1.7.2019 v EUR

5 až 12 hodín

4,80

5,10

12 až 18 hodín

7,10

7,60

Nad 18 hodín

10,90

11,60

Diéty za zahraničné pracovné cesty zostávajú zatiaľ nezmenené.

Stravné lístky

Zamestnávatelia, ktorí poskytujú svojim zamestnancom stravné lístky, musia počnúc júlom 2019 zvýšiť ich hodnotu. Minimálna hodnota stravného lístka sa zvýši z 3,60 eur na 3,83 eur. Z tejto sumy následne tvorí 2,11 eur (55% z 3,83 eur) sumu platenú zamestnávateľom a 1,72 eur (45% z 3,83 eur) je doplatok zamestnanca.

Stravné živnostníkov

Živnostník má nárok na stravné za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku. Pokiaľ si živnostník svoj nárok uplatní, zvýši si tým svoje daňové výdavky zo 4,80 eur na 5,10 eur za deň.

Tieto informácie pripravila Lucia Arvaiová, mzdový špecialista spoločnosti A&T solutions. Spoločnosť A&T solutions poskytuje služby v oblasti externého spracovania miezd a poradenstvo v pracovno-právnej oblasti.

Lucia Arvaiová - mzdový špecialista 21.6.2019

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.