A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Webinár (8.4.2020): Podnikatelia v čase koronavírusu

Témy: dane, finančná pomoc, pracovné právo - aktuálna úprava

 

Webinár účastníkov prevedie súčasnou mimoriadnou situáciou. Prehľadne zosumarizuje a vysvetlí najnovšie prijaté opatrenia na pomoc podnikateľom. Webinár je organizovaný SOPK a lektorsky ho povedie skúsená daňová poradkyňa z našej spoločnosti.

Termín

8.4.2020 (streda), 13:00 – 14:30 hod

Forma školenia

Online (webinár)

Obsah školenia

  • Vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu
  • Zmeny v daňových predpisoch v dôsledku koronavírusu – pravidlá pre plnenie daňových povinností a splatnosť daní.
  • Vzťah s daňovým úradom počas koronavírusu – doručovanie, daňové kontroly, lehoty a iné.
  • Spracovávanie účtovníctva v čase koronavírusu – aké sú lehoty a súvisiace opatrenia.
  • Finančná pomoc podnikateľom – záruky za úver a úhrady úrokov.
  • Finančná podpora pre zamestnávateľov  –  projekt podpory udržania zamestnanosti – kto môže žiadať, aká je výška podpory, čo treba zdokladovať.
  • Aktuálne zmeny v Zákonníku práce – aké sú nové podmienky pre prácu z domu, čerpanie dovolenky, náhradu mzdy, prekážky v práci a iné.
  • Zamestnanci na PN a OČR – ako sa zmenili pravidlá a čo platí v súčasnosti.
  • Diskusia

Registrácia

Webinár organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora Košice.

Prihlasovací formulár tu.

Cena

Člen SOPK - 12 EUR s DPH/ spoločnosť

Nečlen SOPK - 24 EUR s DPH/ osoba

Stiahnite si pozvánku

Viac informácií v pozvánke.

O lektorke

Ing. Marcela Bošková je lektorka odborných tém, daňová poradkyňa a riaditeľka poradenskej spoločnosti A&T solutions. Jej odborná prax zahŕňa daňové a účtovné poradenstvo, poradenstvo k transakciám aj na medzinárodnej úrovni či daňové obhajoby klientov pred správcom dane. Marcela je členkou Slovenskej komory daňových poradcov a medzinárodnej účtovnej organizácie Association of Chartered Certified Accountants. Zároveň sa ako daňový odborník vyjadruje pre slovenské médiá.

 

 

 

Marcela Bošková 3.4.2020

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.