A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Webinár: COVID-19 - dôležité informácie pre vaše podnikanie

Aké opatrenia boli prijaté na pomoc podnikateľom? Aké sú možnosti získania príspevkov od štátu? Dajú sa odložiť dane a odvody? Ako vplýva COVID-19 na stále prevádzkarne? Čo dôležité treba vedieť?

Získajte dôležité informácie, ktoré vám môžu pomôcť vo vašom podnikaní. Prihláste sa na bezplatný webinár.

Termín: 21.4.2020 (utorok) o 13:00 hod

Cena: zdarma

Skúsení odborníci vám objasnia najmä nasledovné témy:

  • Prehľad opatrení zrozumiteľne
  • Pracovnoprávne otázky
  • Príspevky na udržanie zamestnanosti
  • Posun platenia odvodov
  • Ako na platenie jednotlivých druhov daní vrátane daňových preddavkov
  • Sankcie za neplnenie daňových povinností
  • Dopady COVID-19 na vznik a zánik stálych prevádzkarní
  • Cezhraniční zamestnanci

Registrácia: Na webinár je potrebné sa prihlásiť. Registrácia sa uzatvára deň pred konaním webinára.

REGISTRÁCIA NA WEBINÁR

Organizačné informácie: Link na prihlásenie vám bude zaslaný na email v deň konania webinára.

Lektorky:

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová (advokátka, ZMK Legal, s.r.o.)

Ing. Marcela Bošková (daňová poradkyňa, A&T solutions s.r.o.)

 

Marcela Bošková 15.4.2020

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.