A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Štát spustil e-schránky už aj pre neziskový sektor

Čo by mali neziskovky vedieť o komunikácii so štátom? Prečítajte si dôležitú informáciu.

Štátne elektronické schránky majú slúžiť na elektronickú komunikáciu smerom od štátnych inštitúcií.

Doposiaľ štát doručoval správy do elektronických schránok iba právnickým osobám, vedeným v Obchodnom registri. Tieto  ju mali mať povinne aktivovanú od 1.7.2017.

Od 1.6.2020  sa povinnosť mať aktivovanú e-schránku rozširuje aj na neziskový sektor (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, politické strany a hnutia, záujmové združenia právnických osôb a.i.)

Na to, aby sa neziskovka do svojej e-schránky dostala, je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a stiahnuté príslušné certifikáty.

Je dôležité upozorniť, že doručovanie správ od štátu do elektronických schránok by firmy a teraz aj neziskový sektor nemali brať na ľahkú váhu. Ak im do nich totiž príde elektronické rozhodnutie a nikto si ho neprevezme, platí fikcia doručenia. To znamená, že úradné rozhodnutie sa po 15 dňoch považuje za riadne doručené a prevzaté.

Prečítajte si aj:

Spoločnosť A&T solutions sa zaoberá vedením účtovníctva a daňovým poradenstvom. Jednou z našich špecializácií je aj oblasť neziskového sektora. 

Lucia Arvaiová 16.6.2020

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.