A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Základné otázky a odpovede o e-schránkach

Základné informácie, ktoré potrebujete vedieť o e-schránkach. Čítajte ďalej.

Čo je to e-schránka

Štát zriadil pre právnické a fyzické osoby niečo ako e-mail, kam im doručuje úradnú poštu. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri a neziskový sektor majú e-schránky povinné. Ostatní si svoju e-schránku môžu aktivovať na dobrovoľnej báze.

Aké zásielky sú doručované cez e-schránku

Po aktivácii e-schránky (či už povinnej alebo dobrovoľnej) musia štátne orgány doručovať úradné zásielky iba elektronicky. Čiže poštu v papierovej forme viac nezasielajú.

E-schránku na doručovanie zásielok využívajú všetky štátne orgány ako napríklad Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, úrady práce, súdy, exekútori a iné štátne úrady.

Jedinou výnimkou sú daňové úrady. Tie ako jediný štátny orgán majú zatiaľ výnimku a ich pošta je naďalej doručovaná v papierovej forme.

Kde je e-schránka

E-schránka sa nachádza na štátnom webe www.slovensko.sk. Vpravo hore treba kliknúť na „Prihlásiť sa na portál“.

Čo treba na prihlásenie sa do e-schránky

Do e-schránky sa môže vo všeobecnosti prihlásiť štatutár. Ten by mal disponovať občianskym preukazom s čipom („eID“). Získať ho je možné štandardným postupom na polícii SR.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu je potrebné si zadať BOK kód. BOK kód je 8-miestne číslo, ktoré slúži na aktiváciu občianskeho preukazu.

Pokiaľ chce štatutár aj zasielať poštu na úrady elektronicky, mal by na polícii požiadať o aktivovanie elektronických služieb a nahranie kvalifikovaného elektronického podpisu („KEP“). Na elektronické podpisovanie KEPom slúžia PIN kódy. Sú dva a zadáva si ich štatutár.

Z technického vybavenia je ešte potrebná čítačka kariet. Tú dávajú zdarma na polícii. Je však možné si ju aj štandardne zakúpiť v niektorých obchodoch.

Nakoniec je potrebné si v počítači nainštalovať softvér, aby fungovala čítačka kariet a samotný eID. Softvér je k dispozícii zdarma na webe www.slovensko.sk v časti „Na stiahnutie“.

Ako vyberať poštu z e-schránky

Po prihlásení sa do e-schránky na webe www.slovensko.sk sa užívateľovi zobrazí niečo, čo vyzerá ako e-mailová schránka. Funguje podobne. Na správy sa kliká, dajú sa zobraziť, vytlačiť, preposlať na email.

Niektoré listy štát doručuje s tzv. doručenkou. Do e-schránky vtedy príde informácia, že list sa zobrazí iba po potvrdení jeho prevzatia. V takomto prípade je teda potrebné prevziať doručenku. Potom je treba počkať a samotný list príde neskôr (pár minút až hodín).

Čo ak úradnú poštu z e-schránky nepreberiem

V prípade neprevzatia úradnej zásielky z e-schránky platí fikcia doručenia. To znamená, že po uplynutí 15 dní sa správa považuje za prečítanú, aj ak prečítaná nebola. Na dôvod, skrz ktorý správa nebola prečítaná, sa neprihliada.

Dané je problém v prípade, ak ide napríklad o neoprávnené rozhodnutie, kde by sa adresát chcel odvolať. Ak sa o rozhodnutí nedozvie, nevie teda ani o možnosti podať odvolanie a ani o lehote, v ktorom ho má právo podať.

Ako zistiť, že v e-schránke je pošta

V e-schránke je možné nastaviť si notifikáciu vo forme SMS alebo emailu. Vždy, keď príde do e-schránky akákoľvek správa, na vybrané telefónne číslo alebo email príde krátka informácia o tom, že v e-schránke je od niektorého štátneho úradu správa. Adresát notifikácie teda vie, že sa má do e-schránky prihlásiť a správu si tam prečítať.

Ako nastaviť notifikácie v e-schránke

Notifikácie v e-schránke sa nastavujú po prihlásení sa do e-schránky. Vľavo je menu, kde je položka „Nastavenia“. Po kliknutí na „Nastavenia“ treba hľadať v menu položku „Nastavenie oznámení“. Následne už stačí vpísať email či telefónne číslo, kam sa má doručiť informácia o tom, že v e-schránke je úradná pošta.

Informácie o e-schránkach spracovala poradenská spoločnosť A&T solutions, ktorá poskytuje služby v oblasti externého vedenia účtovníctva a miezd a služby daňového poradenstva.

Prečítajte si aj:

Marcela Bošková 16.6.2020

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.