A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Lekári a registračné pokladnice – podrobný návod

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú od roku 2015 povinnosť používať registračné pokladnice. Ak Vás zaujímajú podrobnosti, čítajte nasledujúci článok.

Komu vzniká povinnosť používať registračnú pokladnicu

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú od roku 2015 povinnosť používať registračné pokladnice. Konkrétnejšie sa jedná o zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú nasledovné služby:

 • činnosti všeobecnej lekárskej praxe,
 • činnosti špeciálnej lekárskej praxe,
 • zubná lekárska prax,
 • veterinárne činnosti,
 • činnosti nemocníc a
 • ostatná zdravotná starostlivosť.

Kedy vznikne povinnosť používať registračnú pokladnicu

Povinnosť vlastniť registračnú pokladnicu sa vo všeobecnosti vzťahuje na tých poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorí pri výkone svojej činnosti prijmú od roku 2015 hotovosť či platbu platobnou kartou.

Zjednodušene sa teda dá povedať, že pokiaľ lekár vyberá v ambulancii od pacientov poplatky za svoje úkony, musí si zabezpečiť registračnú pokladnicu.

Povinnosť vlastniť registračnú pokladnicu však nevznikne, ak je lekárovi za poskytovanie jeho služieb zaplatené na bankový účet (t.j. lekár nevyberá žiadne poplatky v hotovosti od pacientov ale iba fakturuje zdravotnej poisťovni).

Od kedy treba používať registračnú pokladnicu

Na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice vzťahuje od 1.1.2015. Avšak povinnosť používať pokladnicu im reálne vzniká až 1.4.2015. Pri prijatí tržby v hotovosti počnúc aprílom 2015 už teda musí byť prijatá hotovosť zaevidovaná v registračnej pokladnici.

Registračná pokladnica – čo to je a aké sú možnosti

Pojem „registračná pokladnica“ označuje zariadenie, ktoré umožňuje zákonom stanoveným spôsobom zaznamenávať prijaté platby. Registračnou pokladnicou môže byť nasledovné: 

 1. Klasická registračná pokladnica. Je to zariadenie špeciálne vyrobené a určené za zaznamenávanie platieb v hotovosti či platieb kartou. Akúkoľvek údržbu či opravu takejto pokladnice musí vykonávať iba servisná organizácia, ktorú schválila finančná správa.

 2. Fiskálna tlačiareň. Fiskálna tlačiareň je vlastne klasická registračná pokladňa. Zásadný rozdiel je v tom, že sa pripája k bežnému počítaču, cez ktorý sa následne aj obsluhuje prostredníctvom špeciálneho softvéru. Opätovne ako pri klasickej registračnej pokladnici, aj tu môže údržbu či opravu vykonávať iba servisná organizácia, ktorú schválila finančná správa.

 3. Virtuálna registračná pokladnica. Virtuálna registračná pokladnica je webová služba na internetovej stránke finančnej správy. Prostredníctvom internetu sa do nej podnikateľ pripojí zo svojho vlastného počítača. Tlač dokladov pri využití tohto spôsobu funguje cez bežnú tlačiareň. Tento typ pokladnice má však obmedzenie týkajúci sa počtu vystavených pokladničných dokladov, resp. prijatých platieb. Virtuálna registračná pokladnica sa môže používať vtedy, ak počet vystavených pokladničných dokladov mesačne neprekročí tisíc kusov. Finančná správa sprístupňuje virtuálne registračné pokladnice na zaznamenávanie tržieb počnúc 1.4.2015.

Nižšie je v prehľadnej tabuľke zostavené porovnanie potrebných súčastí pre jednotlivé typy registračných pokladníc:

Typ pokladnice

Potrebné zakúpiť špeciálne zariadenie?

Potrebný špeciálny softvér?

Potrebná zmluva so servisnou organizáciou?

Potrebný vlastný počítač?

Potrebná vlastná tlačiareň?

Potrebné pripojenie na internet?

Klasická registračná pokladnica

áno nie áno nie nie nie*

Fiskálna tlačiareň

áno áno áno áno nie nie*

Virtuálna registračná pokladnica

nie nie nie áno áno áno

* Všetky pokladnice zakúpené po 1.1.2015 musia mať povinne online pripojenie. Dá sa teda očakávať, že pripojenie na internet bude časom povinné pre každý typ pokladnice.

Aký typ registračnej pokladnice si vybrať 

Pokiaľ mesačne podnikateľ nevydá viac ako tisíc pokladničných dokladov, cenovo je najdostupnejšia virtuálna registračná pokladnica. Táto webová služba na internetovej stránke Finančnej správy je totiž poskytovaná bezplatne.

Pokiaľ však počet mesačne vydaných pokladničných dokladov presahuje tisíc, je potrebné si vybrať buď klasickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň. Náklady na zaobstaranie a následnú prevádzku sa líšia od typu, veľkosti či od výrobcu konkrétneho výrobku.

V súvislosti s kúpou klasickej registračnej pokladnice či fiskálnej tlačiarne upozorňujeme, že pokladnice a fiskálne tlačiarne predávané od 1.1.2015 musia mať povinne online pripojenie. Zároveň povinnosť používať registračnú pokladnicu v súvislosti s poskytovanými zdravotníckymi službami vznikla zdravotníckym pracovníkom od 1.1.2015. Preto lekári nesmú používať staršie typy registračných pokladníc a fiskálnych tlačiarní, ktoré neobsahujú online pripojenie.

Čo robiť, ak chcete využívať virtuálnu registračnú pokladnicu 

Pokiaľ máte záujem využívať virtuálnu registračnú pokladnicu, musíte mať v prvom rade počítač (resp. notebook, tablet či mobil) s tlačiarňou a pripojením na internet.

Ďalej je potrebná registrácia na daňovom úrade. Formálne musíte písomne požiadať daňový úrad, aby Vás na tento účel zaregistroval a pridelil Vám kód virtuálnej registračnej pokladnice. Následne Vám daňový úrad pridelí prístupy na prihlásenie na web Finančnej správy, do špeciálne pre Vás určenej časti na zaznamenávanie prijatých platieb a tlač pokladničných dokladov.

Po 1.4.2015 sa musíte prostredníctvom prístupov pridelených Finančnou správou prihlásiť do Vašej virtuálnej registračnej pokladnice, kde budete evidovať každú prijatú platbu od zákazníka (pacienta) a odkiaľ vytlačíte pre pacienta príjmový pokladničný doklad.

Zdá sa Vám to zložité? 

Naša spoločnosť Vám rada ušetrí Váš cenný čas, ušetrí Vás od návštev daňového úradu a zorientuje Vás so spôsobom práce s virtuálnou registračnou pokladnicou. Čo teda vieme pre Vás spraviť?

 • Kompletne za Vás zabezpečíme registráciu na daňovom úrade.
 • Získame pre Vás všetky potrebné elektronické prístupy.
 • Zaučíme Vás, ako pracovať s virtuálnou registračnou pokladnicou (ako sa pripájať na stránku Finančnej správy, ako sa na nej orientovať, ako evidovať tržby, ako tlačiť potrebné doklady a pod.)

Neváhajte nás kontaktovať!

Ing. Marcela Bošková 8.10.2014

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.