A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Aj slovenská finančná správa už doručuje poštu elektronicky. Kam vám ju zašle?

Finančná správa posielala doteraz korešpondenciu klasickou poštou. Poštovému doručovaniu je však od roku 2022 koniec. Daniari prechádzajú na elektronické zasielanie zásielok. Kam podnikateľovi teda príde zásielka z daňového úradu?

Daniari rovnako ako zvyšok slovenských úradov začnú doručovať do e-schránok na portáli www.slovensko.sk. Podnikatelia by si teda mali skontrolovať funkčnosť svojho prístupu do e-schránky.

Tí podnikatelia, ktorí nekontrolujú e-schránku v pravidelných intervaloch, by mali zvážiť nastavenie notifikácií.  E-schránka na portáli www.slovensko.sk umožňuje SMS alebo emailové notifikácie.

V prípade, ak podnikateľ splnomocnil napríklad daňového poradcu, správca dane bude podnikateľove zásielky doručovať do e-schránky jeho daňového poradcu.

Aké výhody plynú pre podnikateľa, ak na preberanie daňových zásielok splnomocní svojho daňového poradcu?

Je ich určite viacero. Nižšie uvádzame tie, ktoré oceňujú naši klienti, pre ktorých naša spoločnosť ako daňový poradca pracuje:

  • Ušetrený čas vo všeobecnosti. Ako daňový poradca máme o daňovej zásielke ihneď vedomosť. Tým, že si zásielku prečítame, klienta oslovíme nielen s informáciou o prijatí zásielky, ale aj s návrhom, ako danú vec riešiť. 
  • Šetríme čas konkrétnych zamestnancov klienta. Zásielku z daňového úradu by musel preberať niekto, kto obsluhuje e-schránku spoločnosti (štatutár, resp. ním poverená osoba). Následne by zásielka putovala cez viacerých zamestnancov (napr. od asistentky k finančnému riaditeľovi), kým by sa dostala k nám ako daňovému poradcovi.
  • Nestrácajú sa cenné dni v prípade zásielok, kde plynie lehota (napr. na odvolanie, vyjadrenie a pod.). Ak zásielky preberá klient, často prácne dohľadávame, kedy klient reálne zásielku prebral. Dané musíme poznať za účelom stanovenia správneho dňa, kedy začala plynúť lehota a prepočítania presného dňa, kedy končí. Zároveň sa tiež stáva, že kým nám zásielku klient postúpi, uplynulo už niekoľko cenných dní z lehoty určenej správcom dane.
  • Prevzatie zásielky vieme ovplyvniť. Zásielky sú doručované s lehotou na prebratie 15 dní. Ak máme vedomosť, že klient alebo my napríklad čerpáme dovolenky, prevzatie zásielky tomu vieme zákonným spôsobom prispôsobiť. 

A&T solutions je daňovo-účtovná kancelária s licenciou na poskytovanie daňového poradenstva. Už viac ako 10 rokov poskytujeme služby v oblasti vedenia účtovníctva, miezd, daňového poradenstva či zápisu do Registra partnerov verejného sektora. Naše odborné a profesionálne služby radi poskytneme aj vám. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Ing. Marcela Bošková, daňová poradkyňa 8.12.2021

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.