A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Šesť otázok a odpovedí o zápise konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Podnikateľom pribudla nová byrokratická povinnosť. Do obchodného registra musia do konca tohto roka zapísať tzv. konečných užívateľov výhod, čiže svojich skutočných vlastníkov.

 

Týka sa táto povinnosť aj vás? A ako ju splniť? Čítajte ďalej.

1. Koho sa týka povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Povinnosť zapísať do ORSR konečných užívateľov výhod majú vo všeobecnosti právnické osoby, ktoré sú zapísané v ORSR. Ide teda napríklad o eseročky či akciové spoločnosti.

2. Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečný užívateľ výhod je zjednodušene povedané skutočný vlastník firmy. Legislatíva považuje za konečného užívateľa výhod takú fyzickú osobu, ktorá právnickú osobu (napr. eseročku) skutočne ovláda, alebo kontroluje, alebo v prospech ktorej vykonáva svoju činnosť či obchodné aktivity. V praxi ide najčastejšie o majiteľa firmy, ktorý má podiel na majetkových či hlasovacích právach aspoň 25%. Konečným užívateľom výhod však môžu byť aj iné osoby, napríklad tichí spoločníci či iné osoby s právami na majetkový či iný prospech z firmy.

3. Aké údaje sa do ORSR o konečnom užívateľovi výhod zapisujú?

Každá firma teda musí identifikovať tie osoby, ktoré spĺňajú definíciu konečného užívateľa výhod. Následne o týchto osobách musia do obchodného registra zapísať nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo, resp. dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu, resp. iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti,
  • informáciu, na základe čoho je daná osoba konečným užívateľom výhod.

4. Do kedy najneskôr musíme zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Zápis konečného užívateľa výhod si musia firmy zabezpečiť v priebehu roka 2019.

5. Máme už zápis v Registri partnerov verejného sektora, musíme zapísať konečných užívateľov výhod aj do obchodného registra?

Áno, nakoľko štátne systémy údaje o končených užívateľoch výhod medzi svojimi databázami a registrami nepreklápajú. Zároveň platí, že samotný zápis konečných užívateľov výhod sa vykonáva pre každý register iným spôsobom.

6. Ako splníme povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra?

Naša spoločnosť pre Vás rada zabezpečí zapísanie konečného užívateľa výhod do ORSR. Celý proces prebehne rýchlo a elektronicky. Stačí sa nám ozvať. Kontaktujte špecialistku našej spoločnosti Ing. Andreu Barátovú telefonicky: 0948 144 211 alebo emailovo: andrea.baratova@atsolutions.sk.

 

 

Nepomýľte sa. Konečný užívateľ výhod sa zapisuje aj do obchodného registra, ale niekedy aj do registra partnerov verejného sektora. Naša spoločnosť vám dokáže zabezpečiť oba zápisy:

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora

Ing. Marcela Bošková, ACCA 3.1.2019

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.