Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Plánujete sa zúčastniť verejného obstarávania? Obchodujete so štátom, obcou, VÚC či nejakou ich právnickou osobou, ktorú zriadili? Dostávate dotácie z európskych štrukturálnych či investičných fondov? Ste poskytovateľ zdravotnej starostlivosti? V takom prípade sa musíte registrovať v štátnom Registri partnerov verejného sektora. Potrebujete k tomu však oprávnenú osobu, ktorá vám takúto registráciu zabezpečí.

Ako vám vieme pomôcť?

Naša spoločnosť je daňový poradca a preto sme oprávnení vykonávať zápisy do Registra partnerov verejného sektora a vystupovať ako oprávnená osoba.

Zabezpečíme vám identifikáciu konečných užívateľov výhod, vypracujeme potrebné dokumenty a zaregistrujeme vás v Registri partnerov verejného sektora. Zároveň budeme počas celej potrebnej doby vystupovať ako vaša oprávnená osoba. Naše služby zahŕňajú aj akékoľvek aktualizácie vašich údajov v zákonom stanovej forme a termínoch.

Zverte svoje starosti s Registrom partnerov verejného sektora profesionálom. Sme daňový poradca a môžeme byť vaša oprávnená osoba. Kontaktujte nás pre získanie cenovej ponuky.

Komu poskytujeme činnosť oprávnenej osoby?

Ako oprávnená osoba vieme vystupovať pre nasledujúce subjekty:

  1. firmy zúčastňujúce sa verejného obstarávania,
  2. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (nemocnice, ambulancie či lekárne),
  3. podnikatelia v energetike.

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás. Radi vám poskytneme bližšie informácie a predložíme cenovú ponuku.

Kontaktujte nás
ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
HealthCare Technology
bratia.sk