A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Školenie 12.10.2017: Register partnerov verejného sektora

Čo je Register partnerov verejného sektora? Ktoré subjekty sa do registra zapisujú? Ako a kedy sa zapísať?  

 

Odpovede aj na tieto otázky získate na školení, ktoré organizuje Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s našou spoločnosťou. Prídite, radi zodpovieme všetky vaše dotazy.

Téma školenia: Register partnerov verejného sektora

Dátum: 12.10.2017 (štvrtok)

Miesto: Hotel Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra

Cena: 50 eur bez DPH

Informácia o školení

Školenie vysvetlí, čo je Register partnerov verejného sektora a objasní kto, kedy a ako sa musí do tohto registra zapísať. Ďalej oboznámi s postavením konečných užívateľov výhod a verejných funkcionárov. Na praktických príkladoch tiež naučí, ako správne sledovať rôzne zmluvy a prepočítať obrat. Tiež upozorní na dlhodobé povinnosti podnikateľov v súvislosti s týmto Registrom. Na záver zosumarizuje sankcie a pokuty pre podnikateľov či štatutárov, ak podnikateľ v registri zapísaný nie je, či ak je jeho zápis chybný.

Program

  1. Čo je Register partnerov verejného sektora.
  2. Ktorí podnikatelia sa musia do Registra zapísať a kedy.
  3. Ako správne sledovať rôzne typy zmlúv, výšku plnenia zo zmlúv a prepočítať obrat. Špeciálne upozornenie na sledovie DPH.
  4. Ako sa do Registra zapísať, kto je oprávnená osoba.
  5. Kto je konečný užívateľ výhod a verejný funkcionár. Praktické vysvetlenia k pozadiu tichých spoločníkov, fiktívnych majiteľov a bielym koňom.
  6. Dlhodobé povinnosti, najmä zmeny u podnikateľa, čo všetko treba nahlasovať a priebežne meniť v údajoch zapísaných v Registri.
  7. Sankcie pre podnikateľov, pre firmy a ich štatutárny orgán, ak zápis v Registri nie je, ak nie je správny alebo ak nie je aktualizovaný. Ako predchádzať pokutám.

Lektor

Ing. Marcela Bošková je oprávnená osoba pre Register partnerov verejného sektora. Má bohaté praktické skúsenosti so zápisom podnikateľov do tohto Registra a súvisiacim poradenstvom. Lektorka je riaditeľkou v poradenskej spoločnosti A&T solutions, členkou Slovenskej komory daňových poradcov a medzinárodnej účtovnej asociácie Association of Chartered Certified Accountants. Ako externý daňový expert publikuje v médiách, primárne v Hospodárskych novinách.

Prihlásenie na školenie

Na školenie sa môžete prihlásiť prostredníctvom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). Inštrukcie k školeniu a prihlášku nájdete na webe SOPK.

 

Ing. Marcela Bošková - oprávnená osoba pre Register partnerov verejného sektora 23.9.2017

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.