Konečný užívateľ výhod

Podnikatelia musia počas roka 2019 zapísať do obchodného registra konečných užívateľov výhod. Túto povinnosť majú vo všeobecnosti právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Ide teda napríklad o eseročky, akciové spoločnosti ale aj organizačné zložky zahraničných firiem. 

Ako vám vieme pomôcť?

Naša spoločnosť pre Vás rada zabezpečí zapísanie konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Celý proces prebehne elektronicky. Nemusíte nikam chodiť. Stačí, ak nám elektronicky zašlete potrebné dokumenty. Naša spoločnosť vybaví ostatné. Od prípravy potrebných dokladov pre vás až po komunikáciu s obchodným registrom vo vašom mene. Následne vám doručíme potvrdenie zo súdu o tom, že koneční užívatelia výhod boli do obchodného registra zapísaní.

Máte viac otázok?

Prečítajte si náš blog: Šesť otázok a odpovedí o zápise konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Alebo kontaktujte špecialistku našej spoločnosti Ing. Andreu Barátovú telefonicky: 0948 144 211 alebo emailovo: andrea.baratova@atsolutions.sk.

Radi vám pomôžeme.

ELTRA
Elektrizace železnic Praha
EOP HOKA
SPEDICA
Vaša lekáreň
HealthCare Technology
bratia.sk