Daňové poradenstvo
Vedenie účtovníctva
Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Ing. Marcela Bošková, ACCA
daňový poradca
Chcem vedieť viac

Zápis do Registra partnerov verejného sektora vybavíte aj u nás! Zapíšeme vás a budeme vaša oprávnená osoba. Kontaktujte nás.

Newsletter

Spracúvame a zverejňujeme odborné informácie, ktoré môžu pomôcť aj vám. Prihláste sa na ich odber!