Účtovníctvo, dane
a odborné poradenstvo

Vedenie účtovníctva

Poskytneme Vám profesionálne služby v oblasti externého vedenia účtovníctva. Plne si uvedomujeme dôležitosť našej práce, nakoľko každé zanedbanie predstavuje finančné riziko vrátane peňažných a daňových pokút či iných sankcií.

Mzdy a personalistika

Poskytneme Vám kompletné služby pri externom spracovaní mzdovej agendy. Naše služby štandardne zahŕňajú: spracovanie miezd, príkazy úhrad, styk s úradmi sociálneho a zdravotného poistenia a daňovým úradom, ročné zúčtovanie daní a poistenia, monitorovanie zmien v oblasti sociálneho, zdravotného poistenia a daní z príjmov.

Daňové služby

Zabezpečíme pre Vás služby najvyššej kvality v oblasti daní. Uvedomujeme si, že v súčasnom zložitom období sú podnikatelia vystavení stále prísnejším daňovým reguláciám a čelia náročným požiadavkám, ktoré na nich kladú meniace sa daňové predpisy a daňové úrady. Preto klientom pomáhame zabezpečiť potrebnú mieru istoty v otázkach správy a platenia daní.

Poradenské služby

Bez ohľadu na odvetvie, v ktorom podnikáte, Vám vždy radi odpovieme na Vaše otázky a odporučíme Vám vhodné riešenie.

Založenie spoločnosti a zmeny v spoločnostiach

Založíme pre Vás novú spoločnosť alebo vybavíme zapísanie zmien vo Vašej existujúcej firme. Uvedomujeme si, aká administratívne a časovo náročná môže pre Vás byť komunikácia s rôznymi inštitúciami pri zakladaní spoločnosti, či pri uskutočňovaní zmien v existujúcej spoločnosti. Radi Vás od týchto starostí odbremeníme a celý proces vybavíme za Vás.